Enstitü Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuş ve Güz Döneminde Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz, ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olan, kendi alanlarının farklı dallarında uzman, deneyimli ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Enstitü bünyesinde bulunan anabilim dallarının ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı hem akademik yaşamda hem de alan koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmış olup hem teorik hem de pratik derslerden oluşmaktadır.

Derslikler teknolojik yönden gelişmiş olup, öğrencilerin ders ve tez çalışmaları için Üniversite kütüphanesinden doğrudan ve çevrimiçi olarak her türlü bilgiye ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitümüzün hedefi, mezuniyet sonrası sağlık bilimlerinde görev alacak bireylerin yaşamlarında bilimsel düşünceyi kendine rehber edinmiş, etik değerlere bağlı, özgür düşünceye sahip, araştırıcı, tartışan, kazanacağı bilgi, beceri ve teknik donanımlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunabilecek ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı yapacak öğretim elemanı ve konusunda uzman bireyler yetiştirmektir.

Halen altı program ve beş Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim yapılmaktadır. Enstitümüzde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları; Hemşirelik Anabilim Dalında ise Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır.